https://app.box.com/s/8fi6gnr1eythphfkxu2sizjiymsb6gny | Hai trái tim chung nhịp đập – Diệu Hiền ft.

https://app.box.com/s/toqf6lulc807ca18ijb6fy8werwgcnvg | LK Như đã dấu yêu, chuyện tình yêu – Y Jang Tuyn ft. Diệu Hiền

https://app.box.com/s/4dxwzaf4zigaeoz975b2to6jrxw85r4w | Mãi mãi – Tấn Tài

https://app.box.com/s/t5a700a46tsc64r9uyawymdysrtwru5e | Vợ tuyệt vời nhất – Huy Nguyễn

https://app.box.com/s/fmh8gvqol54bmnll8yegltnzx05wlgq5 | Cô Dâu – Phương Linh

https://app.box.com/s/ycv2bot2nvqvaeld77v3qztw8sib6l3z | Qua đêm nay – Như Huyền ft. Phu Quân

https://app.box.com/s/fwuw62oonzldb04tb1sx4aatetcju922 | Ngày cưới – Huỳnh Thoại Quân ft. Phu Quân

https://app.box.com/s/xvwdf24w8irz02xvno2gsc4dwt9vh0oy | Người tuyệt nhất thế gian – Phạm Hưng Phúc

https://app.box.com/s/xdjxx96lfzq3zh7hxrvm34z0flyx40e9 | Mashup Sau tất cả – Làm vợ anh nhé – Đức Phát