https://app.box.com/s/9t2iisqm9t7fewi08iih33t0pnnxn17h | XUÂN KHOA – KIM PHƯỢNG

https://app.box.com/s/ykgcd4mmwwpvwfms1vbj2ggid5t4b53q | TẤN THI – KIM PHƯỢNG

https://app.box.com/s/3zm0rhi41876d6nb97ig7swysy89h8xv |  MC nam MINH TRUNG

https://app.box.com/s/pnrt5gkej1yl13lv73c3yvtjrcl9yg03 | MC nam HUY AN

https://app.box.com/s/5kvg0kbjch32zntpjja6s7t6b1ziiix9 | MC nữ THANH THẢO 1

https://app.box.com/s/4lg6ql832xiw9y0yfx2faps1cdl6yupk | MC nữ THANH THẢO 2

https://app.box.com/s/il985a8d9xvliw4t2e2l8rt4c9p3bjha | MC nữ NHÃ QUỲNH

https://app.box.com/s/2abfggmqa60pvsz2ugloswi8fogi6l33 | MC nữ NGÂN TUYỀN

https://app.box.com/s/odphhmmm1axs6v6t6i8hpqkbscq7edmf | MC nữ ANH THƯ

https://app.box.com/s/gmoow4bens4cjthow33iuuxqgk5i5q5x | MC nữ CHÚC LINH

https://app.box.com/s/52cu7q40w5ogzpu6douaw4g39c4zde4f | MC nữ QUỲNH LY

https://app.box.com/s/y7bprlcrfyqbqwg8zxu9qorsu6wyeh6p | MC nữ THẢO VY

https://app.box.com/s/5k29dryqn7tzc5qtnf8wbpru1fnuap0m | MC nam HUỲNH TIẾN

https://app.box.com/s/qlluqn31ftrzdkp839ptfsa0mypp8su9 | MC nam HUỲNH TIẾN 2

https://app.box.com/s/2u1zpjc81h5ne58ehk6nw5i538vkgrfq | MC nam HUỲNH TIẾN 3

https://app.box.com/s/24itkdzr9crdlpxi9adr4e5h86g6tf8k | MC nam HUỲNH TIẾN 4

https://app.box.com/s/pcoj99yu915x6a7ac6kgt89kdr4zfan3 |  MC nam QUANG TÂM

https://app.box.com/s/dn8ept1s2m59d6um07rhd1h8catnu6h1 | MC nữ HẢI YẾN

https://app.box.com/s/wf7j4omrtet1rmjww9tc5cvz7o43jp6t | MC nữ XUÂN QUỲNH

https://app.box.com/s/5sfbjlttb7mxn2anz7keys0fb5eatjoz | MC nữ THÙY DUNG

https://app.box.com/s/wxctjzl775eymjya2cf26prmu2qs1gfb | MC nữ HOÀI PHƯƠNG

https://app.box.com/s/3jd8vynk7lwy1fjix120hu4z4mv2ur3p | MC nữ KIM NGÂN 1

https://app.box.com/s/hcy5p933f6nwbi87xdkzbzmlufbm0ux7 | MC nữ KIM NGÂN 2

https://app.box.com/s/jky3up38rjrk7vz3nmzru7k7zefzqpsf | MC nữ ĐÀI LAN 1

https://app.box.com/s/bs5vw3kbsajt2ou8oayrmwcyrqxt434a | MC nữ ĐÀI LAN 2

https://app.box.com/s/alatsc67mzi917dh0svz7tbsro77l6wu | MC nữ ĐÀI LAN 3