https://app.box.com/s/x4q86e42balmqdnm42kpajs1w808ehoe | Cùng đi theo Chúa – Diệu Hiền

https://app.box.com/s/3vro2whm34l5itt9ecljkndl7r44tvmm | Tình khúc chiều mưa – Diệu Hiền

https://app.box.com/s/2gwaeexl27qqoopinhntrh2ywxv3dl7h | Thu nhung nhớ – Dzoãn Minh

https://app.box.com/s/fne2hciz96jbnptb11rpmk7n8ystn7po | Sợi tóc – Dzoãn Minh

https://app.box.com/s/w027zinx7voc9nacckgkmkz1b3uak6pg | 25 Năm tạ ơn Thiên Chúa – Gia Ân

https://app.box.com/s/0se1k499dtsbe1ie6vjwsa7dm9ylgxl2 | Tất cả là hồng ân – Gia Ân

https://app.box.com/s/wrlcr9s0ri1wtzpfynselo1wdpczwvnm | Hồng ân Linh Mục – Khắc Thiệu

https://app.box.com/s/zkwaqybwk4pssb48sl678yd38xn4z2as | Đông về – Thanh Tuyền

https://app.box.com/s/jb84odog2fm3wm08ypze0ivrrg0regyk | Sầu lẻ bóng 2 – Thanh Tuyền

https://app.box.com/s/zdck61ruhh2wjnldipq62w2zrg0is76z | Giấc mơ đẹp – Lê Vy

https://app.box.com/s/h0gnsu98rewjmb7ifwh8am9o606vw4qg | Về đây bên nhau – Thanh Tâm

https://app.box.com/s/773tovwt5xwri00otayyxsb777r72sny | Hãy ra khơi – Triệu Lộc

https://app.box.com/s/7by1lu4ueb36fgvp6iq32myjb70f6yc6 | Vững bước theo Chúa – Võ Hạ Trâm

https://app.box.com/s/eyhtx29wjkqpezfq2k5ctnaxoxx6tnkg | Cánh Cửa Mở Rộng – Đăng Tuấn

https://app.box.com/s/0wa1njfizklo1tnq9clwubruy975xm8c | HOT – Mi Ngân (Drum Idol)

https://app.box.com/s/65xok7kyv5veyxelwo910kpydian2q25 | Hoa Hồng Ngày Vu Lan – Lê Khanh

https://app.box.com/s/xnrfjf3anzjm6ethxvmoqymf5m528025 | Mũi Cà Mau – Thu Hoài

https://app.box.com/s/xhsvk5cp42640nppn22r41b2706iti5j | Cát Trắng Nha Trang – Y Jang Tuyn

 

https://app.box.com/s/nfdky4f7dzbuif3s5tw0ick2vgz96rsw | Cái chết 1 vầng trăng – Thu Trang