https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/Tuong-chung-vua-quen-NGUYENQUANG.mp3 | Tưởng chừng vừa quen – Nguyễn Quang
https://sonarstudio.vn/music/sang-tac-moi/Con-nhau-NGUYENQUANG.mp3 | Còn nhau – Nguyễn Quang
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/Tinhbanthanthuong_T_UYEN.mp3 | Tình bạn thân thương – Tú Uyên
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/Dongsongthitham_HUONGGIANG.mp3 | Dòng sông thì thầm – Hương Giang
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/38-Viminhconchua.mp3 | Vì mình con Chúa – Thanh Sử
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/39-Hainuaphannguoi.mp3 | Hai nửa phận người – Thanh Sử
https://sonarstudio.vn/music/sang-tac-moi/01-CUNGDITHEOCHUA.mp3 | Cùng đi theo Chúa – Diệu Hiền
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/42-Bienvanoinho.mp3 | Biển và nỗi nhớ – Diệu Hiền
https://sonarstudio.vn/music/sang-tac-moi/04-CHUYENTINHCONSAO.mp3 | Chuyện tình con sáo – Thụy Long
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/23-DIDAUDETHAYHOABAY.mp3 | Đi đâu để thấy hoa bay – Thụy Long
https://sonarstudio.vn/music/sang-tac-moi/Thuong-nho-dong-song-TAMTHU.mp3 | Thương nhớ dòng sông – Tâm Thư
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/Muachieumiennam-TAMTHU.mp3 | Mưa chiều miền nam – Tâm Thư
https://sonarstudio.vn/music/sang-tac-moi/16-GIACMODEP.mp3 | Giấc mơ đẹp – Lê Vy
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/74-Tinhnaoleloi.mp3 | Tình nào lẻ loi – Lê Vy
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/71-Timdauthaynua.mp3 | Tìm đâu thấy nữa – Dzoãn Minh
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/98-Soitoc.mp3 | Sợi tóc – Doãn Minh
https://sonarstudio.vn/music/sang-tac-moi/25-CATTRANGNHATRANG.mp3 | Cát Trắng Nha Trang – Y Jang Tuyn
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/113-Trangroibenho.mp3 | Trăng rơi bên hồ – Y Jang Tuyn
https://sonarstudio.vn/music/sang-tac-moi/26-caichetmotvangtrang.mp3 | Cái chết một vầng trăng – Thu Trang
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/25-Hathu_masterEDIT.mp3 | Hạ thu – Thu Trang
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/13-Timlaigiacmo.mp3 | Tìm lại giấc mơ – Triệu Lộc
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/15-NhungtraitimVN.mp3 | Những trái tim Việt Nam – Triệu Lộc feat
https://sonarstudio.vn/music/nhac-trang-chu/15-Hoai-son.mp3 | Hoài sơn nghĩa nặng ân tình – Dương Hồng Loan
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/40-Theometheocha.mp3 | Theo mẹ theo cha – Hà Quý Band
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/182-Hoahongngayvulan.mp3 | Hoa hồng ngày Vu Lan – Lê Khanh


.
.
.
.