Dịch Vụ Quay MV Bài Hát


 

Danh mục

Dịch vụ Đơn giá Ghi chú
SẢN XUẤT PHIM, HÌNH ẢNH Làm MV trong phòng thu 1.000.000 ₫

Quay tại studio của công ty – khách tự chuẩn bị trang phục, makeup

Làm MV bối cảnh đơn giản, quay sing

3.000.000 ₫
Làm MV quay bối cảnh sân khấu 5.000.000 ₫

Quay tại phim trường – khách tự chuẩn bị trang phục, makeup

Làm MV ngoại cảnh đơn giản

9,000,000 đ

Thỏa thuận bối cảnh – khách tự chuẩn bị trang phục, makeup

Làm MV chuyên nghiệp > 20,000,000 đ

Thỏa thuận bối cảnh – khách tự chuẩn bị trang phục, makeup studio

Một số sản phẩm đã thực hiện:

Em kể anh nghe – Đinh Ngọc

Give Your Heart A Breakt – Hương Trương

Phóng Sự Cưới Adam Baker – Anh Thư

Sự đời – Lê Anh Khôi (Trailer)