https://sonarstudio.vn/music/BAI-HAT-MOI-2/Conhungbuoichieu_ANNA.mp3 | Có những buổi chiều | Anna Nhã Tiên
https://sonarstudio.vn/music/BAI-HAT-MOI-2/Emmuonvevoianh_LETHUHA.mp3 | Em muốn về với anh – Lê Thu Hà
https://sonarstudio.vn/music/BAI-HAT-MOI-2/Caocunglen_ANNA.mp3 | Cao cung lên – Anna Nhã Tiên
https://sonarstudio.vn/music/BAI-HAT-MOI-2/Dixalaive_YJALIN.mp3 | Dixalaive – YJALIN
https://sonarstudio.vn/music/mix-master/Nuademnguyencau_VOMINHLE.mp3 | Nửa đêm nguyện cầu – Võ Minh Lê
https://sonarstudio.vn/music/mix-master/Hoanokhongmau_HANMY.mp3 | Hoa nở không màu – Hàn Mỹ
https://sonarstudio.vn/music/mix-master/Kiepsaulahoasen_PD.mp3 | Kiếp sau nguyện làm một đóa sen – Phú Danh
https://sonarstudio.vn/music/bai-hat-moi/Thuong-lam-mien-trung-oi_QUANG-LONG.mp3 | Thương lắm miền trung ơi – Quang Long
https://sonarstudio.vn/music/mix-master/Conlainoicodon_HANMY.mp3 | Còn lại nỗi cô đơn – Hàn Mỹ
https://sonarstudio.vn/music/mix-master/01-LKmashup.mp3 | LK Mashup – UKN
https://sonarstudio.vn/music/mix-master/02-tinhyeunongchay.mp3 | Tình Yêu Nồng Cháy – Diệu Hiền
https://sonarstudio.vn/music/mix-master/03-daydutnoidau.mp3 | Day Dứt Nỗi Đau – Master
https://sonarstudio.vn/music/mix-master/04-Catallena.mp3 | Catallena – UK
https://sonarstudio.vn/music/mix-master/05-votuyetvoinhat.mp3 | Vợ tuyệt vời nhất – UKN
https://sonarstudio.vn/music/mix-master/06-newsong.mp3 | New Song – Master
https://sonarstudio.vn/music/mix-master/07-lathuonglanho.mp3 | Là nhớ thương – Master
https://sonarstudio.vn/music/mix-master/08-chuyentauhoanhon.mp3 | Chuyến Tàu Hoàng Hôn – Phú Danh
https://sonarstudio.vn/music/mix-master/09-aomoicamau.mp3 | Áo Mới Cà Màu (Remix) – Phú Danh


.
.
.
.